รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร1006432400.00
ไทรงาม206907630.03
คลองลาน26725530.00
ขาณุวรลักษบุรี426157600.01
คลองขลุง31430780.00
พรานกระต่าย33910630.00
ลานกระบือ20697050.00
ทรายทองวัฒนา14175210.00
ปางศิลาทอง13496800.00
บึงสามัคคี11368750.00
โกสัมพีนคร14123300.00