รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร147955600.04
ไทรงาม2746760.02
คลองลาน27480140.05
ขาณุวรลักษบุรี106145180.02
คลองขลุง45752180.04
พรานกระต่าย52964120.02
ลานกระบือ2756360.02
ทรายทองวัฒนา1715820.01
ปางศิลาทอง1508360.04
บึงสามัคคี1785720.01
โกสัมพีนคร2408380.03