รายงาน::ตรวจสอบ มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร1132762830.25
ไทรงาม18735490.26
คลองลาน237322901.22
ขาณุวรลักษบุรี403801930.48
คลองขลุง25773890.35
พรานกระต่าย28869600.21
ลานกระบือ20183100.05
ทรายทองวัฒนา8042150.19
ปางศิลาทอง14603780.53
บึงสามัคคี952360.06
โกสัมพีนคร120042051.71