รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร198633145107.30
ไทรงาม406448892.19
คลองลาน478598991.88
ขาณุวรลักษบุรี842968100.96
คลองขลุง5405211922.21
พรานกระต่าย6079517392.86
ลานกระบือ371516901.86
ทรายทองวัฒนา160181961.22
ปางศิลาทอง2886917456.04
บึงสามัคคี2632715285.80
โกสัมพีนคร2426411434.71