รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร58520500.09
ไทรงาม10343190.18
คลองลาน1644800.00
ขาณุวรลักษบุรี2651340.02
คลองขลุง15982180.11
พรานกระต่าย1766870.04
ลานกระบือ10060170.17
ทรายทองวัฒนา959340.04
ปางศิลาทอง777400.00
บึงสามัคคี6171100.16
โกสัมพีนคร847600.00