รายงาน::ตรวจสอบ คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร585202380.41
ไทรงาม10343440.43
คลองลาน16448350.21
ขาณุวรลักษบุรี265133021.14
คลองขลุง15982910.57
พรานกระต่าย17668490.28
ลานกระบือ1006050.05
ทรายทองวัฒนา9593430.45
ปางศิลาทอง7774360.46
บึงสามัคคี61711161.88
โกสัมพีนคร8476640.76