รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร205480.39
ไทรงาม482450.00
คลองลาน3206921.56
ขาณุวรลักษบุรี660588.79
คลองขลุง36130.83
พรานกระต่าย4724.26
ลานกระบือ20210.00
ทรายทองวัฒนา10221.96
ปางศิลาทอง8944.49
บึงสามัคคี5811.72
โกสัมพีนคร1919100.0