รายงาน::ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี

 แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
07189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา6203100.00
11230โรงพยาบาลคลองลาน620320300.00
26104โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าคา6203500.00