รายงาน::ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี

 แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการรหัสอำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
10721โรงพยาบาลกำแพงเพชร6201204310.05
25057โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางขนุน6201100.00