รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนก่อนวันเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร2261140.62
ไทรงาม7334.11
คลองลาน32110.31
ขาณุวรลักษบุรี725334.55
คลองขลุง41340.97
พรานกระต่าย418143.35
ลานกระบือ9444.26
ทรายทองวัฒนา6100.00
ปางศิลาทอง7434.05
บึงสามัคคี6000.00
โกสัมพีนคร12300.00