รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร5852025914.43
ไทรงาม10343140.14
คลองลาน16448630.38
ขาณุวรลักษบุรี265134651.75
คลองขลุง15982820.51
พรานกระต่าย1766860.03
ลานกระบือ100607347.30
ทรายทองวัฒนา959310.01
ปางศิลาทอง7774300.39
บึงสามัคคี617160.10
โกสัมพีนคร847600.00