รายงาน::ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร297180.27
ไทรงาม81410.12
คลองลาน40840.98
ขาณุวรลักษบุรี17551448.21
คลองขลุง150360.40
พรานกระต่าย415510.02
ลานกระบือ63300.00
ทรายทองวัฒนา54761.10
ปางศิลาทอง40720.49
บึงสามัคคี5600.00
โกสัมพีนคร138610.07