รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกำแพงเพชร9971166416.69
ไทรงาม139020.14
คลองลาน116510.09
ขาณุวรลักษบุรี2008733.64
คลองขลุง247510.04
พรานกระต่าย152000.00
ลานกระบือ73014620.00
ทรายทองวัฒนา106310.09
ปางศิลาทอง82620.24
บึงสามัคคี69400.00
โกสัมพีนคร61500.00